Lanzamiento de la Red Informativa de Genocidio y Derechos Humanos

La Fundación Luisa Hairabedian presenta la Red Informativa de Genocidio y Derechos Humanos que tiene como objetivo informar sobre congresos, actualidad, seminarios, publicaciones, conferencias, bibliografía y postgrados relacionados a Ciencias Sociales, Estudios sobre Genocidio, Diáspora Armenia y temáticas afines

lunes, 29 de abril de 2013


Լուիսա Հայրաբեդյան հաստատությունըՄարդկային իրավունքների և Ցեղասպանությանկրթական ծրագրից ելնելով ներկայացնում  էՀայկական ցեղասպանությունը. Մարդկային իրավունքների ուսւցումդասագիրքը՝ ավագ  դպրոցների ուսուցիչների և աշակերտների, ինչպես նաև ընդհանուր հասարակության համար։
Այս աշխատությունը ձեռնարկվել է հասարակական գիտությունների մասնագետների կողմից որպես կրթական մոտեցում ՙՄարդկային իրավունքների ոտնահարմանը և նրա համադրությունը Հայկական ցեղասպանության հետ՚։ Դասագիրքը բովանդակում է Մայրաքաղաքի, Բուենոս Այրեսի և Կորդոբայի հայկական և ոչ հայկական ավագ  դպրոցների 7 տարիների համատեղ աշխատանքի նյութերը՝շնորհիվՄարդկային իրավունքների և Ցեղասպանությանկրթական ծրագրի։


No hay comentarios:

Publicar un comentario